attention

De wetgeving wijzigt vlug. Voor de meest recente ontwikkelingen verwijzen we graag naar www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/signalisatie-landbouwvoertuigen

Wetgeving signalisatie landbouwvoertuigen

1. Even opfrissen:

 

Alle landbouwvoertuigen moeten 2 kentekenplaten hebben (vooraan en achteraan). Voor aanhangwagens is ook een plaat verplicht. Eveneens voor een gedragen werktuig indien dit van de traktor niet zichtbaar is.

In het geval van controle moet je de correcte papieren zoals rijbewijs, gelijkvormigheidsattest, verzekeringsbewijs kunnen voorleggen en ook indien van toepassing het keuringsbewijs en de vergunning "uitzonderlijk vervoer". Gevarendriehoek en brandblusapparaat zijn eveneens verplicht.

PVG = Proces-Verbaal van Goedkeuring = goedkeuring van het model.

Gelijkvormigheidsattest = goedkeuring van elk voertuig van een bepaald model.

"Speciale constructies": zelfrijdende oogstmachines (maaidorser, bunkerrooiers, hakselaars,…) worden beschouwd als speciale constructies die werken te velde uitvoeren maar geen lading vervoeren ander dan hun eigen gewicht. Deze machines moeten geen PVG, maar een PVB (Proces-Verbaal van benaming). Zolang deze 3 m breedte en 12 m lengte niet overschrijden, vallen deze niet onder transport uitzonderlijk vervoer. Een stro pers, een halfgedragen ploeg of een halfgedragen zaaibedcombinee bv. behoren ook tot deze categorie.

Een landbouwvoertuig wordt beschouwd als traag vervoer. De maximale snelheid op de weg is 44 km/u. Van zodra een wijziging aan deze maximale snelheid, wordt dit voertuig niet langer als traag vervoer beschouwd en mag dit niet meer op de openbare weg zonder te voldoen aan de wetgeving van wegtransport (remmen, aangepast rijbewijs, juiste brandstof, jaarlijkse technische controle,...).

2. Wat zegt de wet in verband met afmetingen en signalisatie ?

 

Voor een landbouwvoertuig met onderstaande afmetingen is er geen specifieke beperking op het vlak van signalisatie. Hier is de wegcode van toepassing zoals o.a. het gebruik van het zwaailicht bij valavond en op wegen met meer dan 2 rijstroken.

Breedte maximum 2,55 m (3 m indien het gaat om het traject hoeve-veld en omgekeerd en dit tegen een maximale snelheid van 30 km/u.)

Hoogte maximum 4 m

Lengte maximum:

Trekker + gedragen werktuig (bv. breker, gedragen ploeg) < 12 m

Trekker + werktuig of halfgedragen aanhangwagen (bv. kipwagen) < 16,5 m

Trekker + werktuig of getrokken aanhangwagen (bv. 4-wielwagen) <18,75 m

Trekker + 2 aanhangwagens (in een straal van 25 km rond de hoeve en met een maximale snelheid van 25 km/u) < 25 m

Overschrijding

Achteraan: max 1 m of 3 m bij ondeelbare lading

Vooraan: 0 m

Van zodra één van bovenstaande afmetingen wordt overschreden valt het landbouwvoertuig onder:

UITZONDERLIJK VERVOER

Aanbeveling: Zien en gezien worden ! Zelfs als de signalisatie volgens de wet niet moet aangepast worden is het toch de taak van de landbouwer om de zichtbaarheid van zijn landbouwvoertuig te verbeteren ! Vaak zijn de traktorlichten verborgen achter de machines en ben je slechts zichtbaar met het zwaailicht. Licht op de machines en/of plaatsing van reflecterende borden tonen de goede wil om door iedereen gezien te worden !

3. Regels voor uitzonderlijk vervoer:

 

De landbouwer is verplicht het voertuig te voorzien van bijkomende signalisatie en de nodige vergunningsdocumenten aan te vragen (zie hieronder).

Categorie 1:

ofwel breedte tussen 2,55 m (3 m indien traject hoeve-veld) en 3,50 m

ofwel lengte tussen 12 en 19 m (trekker) of tussen 16,50 m en 27 m (sleep)

Verplicht:

▫ Bijkomende signalisatie (zie hieronder)

▫ Toelatingsvergunning "uitzonderlijk vervoer" gedurende 5 jaar geldig op Belgisch grondgebied

▫ Voor trekkers + werktuigen: afwijking van de technische voorschriften

Categorie 2:

ofwel breedte tussen 3,50 m en 4,25 m

ofwel lengte tussen 19 en 22 m (trekker) of tussen 27 m en 30 m (sleep)

ofwel hoogte tussen 4 m en 4,50 m

Verplicht:

a) Bijkomende signalisatie (idem categorie 1)

b) Toelatingsvergunning "uitzonderlijk vervoer" 1 jaar geldig en voor een straal van 25 km rond de hoeve

c) Voor trekkers + werktuigen: afwijking van de technische voorschriften

d) Als breder dan 3,50 m: begeleiding door een waarschuwingsvoertuig:

 Gewone auto of lichte vrachtwagen, voorzien van

 minimum 1 bord "uitzonderlijk vervoer" dat zowel vooraan als achteraan moet zichtbaar zijn, met

 minstens 1 zwaailicht

a) Signalisatie uitzonderlijk vervoer:

▫ Verplicht 2 borden "UITZONDERLIJK VERVOER"

▫ Het uitzonderlijk voertuig moet voorzien zijn van 4 signalisatiepanelen rood en wit (2 vooraan en 2 achteraan) die de uiterste breedte van het voertuig afbakenen. De onderste rand van deze borden komt op minimaal 40 cm en maximaal 2 m hoogte, gemeten van op de grond. Een grotere hoogte kan toegelaten worden als het om technische redenen niet anders mogelijk is. Deze borden meten 50 cm bij 50 cm. Vooraan zijn de witte strepen reflecterend en achteraan zijn de rode strepen reflecterend. De borden vooraan moeten uitgerust zijn met een wit licht en achteraan met een rood licht die permanent branden. Het uitzonderlijk voertuig moet ook uitgerust zijn met 3 permanent brandende, geeloranje knipperlichten (aan weerszijden van de trekker en een 3de op de linkse achterzijde van het voertuig).

b) Vergunningsaanvraag voor uitzonderlijk vervoer:

Aanvraagformulier: www.mobilit.fgov.be > welkom > weg > goederenvervoer > formulieren > uitzonderlijk vervoer...

c) Afwijking van de technische voorschriften:

Landbouwvoertuigen met een speciale constructie moeten voorzien zijn van een PVB:

 De PVB geldt als afwijking

Voor de werktuigen met een PVG:

 Afwijking op het technisch reglement aanvragen.

Formulier opvragen:

e-mail:homologatie.voertuigen@mobilit.fgov.be, 02 277 30 50 Een foto van het voertuig met de aanpassingen toevoegen.

4. Schaduwzones in de wetgeving

 

De landbouworganisaties zijn zich bewust dat bepaalde zaken in de huidige wetgeving problemen geven. Ze hopen binnenkort een oplossing te kunnen bieden voor deze beperkingen. bv.:

Gedragen werktuigen vooraan, dus ook frontale tegengewichten, frontladers, een bak op een verrijker enz., vormen momenteel nog een probleem. Voor de administratie werden ze altijd gezien als één geheel met de traktor maar doordat ze niet op de PVG van de trekker voorkomen, wordt dit aanzien door de politiediensten als een lading. Maar er mag geen lading vooraan overschrijden...?

Spuittoestellen: gedragen, getrokken of zelfrijders, de wetgeving zegt niet of het werktuigen of aanhangwagens of voertuigen zijn...